Tegamo

Třískové hospodářství

Zpracování, drcení a odstředěni kovových třísek po obrábění

Technologie třískového hospodářství společnosti TEGAMO řeší komplexní zpracování kovových třísek, které vznikají při průmyslovém obrábění. Toto zpracování zahrnuje primární úpravu třísek drcením, podle možností jejich oddělení od řezných emulzí odstředěním, příp. úpravu briketováním. Ze zpracování se zároveň získá řezná emulze, kterou lze po regeneraci navrátit zpět do výrobního procesu.

Vedle dodání samotného zařízení na zpracování kovových třísek, navrhujeme projekt a jeho realizaci - vhodné řešení manipulace s kovovými třískami od obráběcího stroje až do místa jejich konečného zpracování.

Výhody a možnosti:

Odstředěním a recyklací se získá zpět přibližně 10 % objemu olejů nebo řezných emulzí obsažených v třískách. Kovové třísky se po zpracování zařadí do kategorie bezpečného odpadu a tím se zvýší jejich výkupní cena. Technologii je možné dimenzovat podle očekávaného rostoucího objemu třísek v budoucnu. Bezplatný servis a údržba zařízení po dobu záruky.

Specifikace:

Zpracování svazčitých i drobených třísek, vysušení třísek až na 1 % zbytkové vlhkosti, možnost navrácení recyklované řezné emulze zpět procesu obrábění, rychlá návratnost investice díky vyšší výkupní ceně zpracovaných třísek, minimální nároky na obsluhu a manipulaci, součást ekologické výroby.


Created 2018 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.