Tegamo

Regenerace a recyklace řezných emulzí

Regenerace a recyklace řezných emulzí

Společnost TEGAMO vyvinula a nabízí vlastní systém regenerace a recyklace řezných emulzí. Maximální účinnost - minimální energetická náročnost. Maximální zohlednění ekologických hledisek. Kapacita zařízení je modulárně stanovována dle požadavků zákazníka.

Výhody:

Navrácení vyčištěné emulze zpět do výroby - úspora nákladů na pořízení nové emulze až 80 %, výrazná úspora nákladů na likvidaci řezné emulze, prodloužení životnosti emulze (o 40 %), snížení produkce odpadů (zjednodušení administrativy a evidence, snížení přepravy a nákladů na dočasné skladování a s tím spojená bezpečnostní opatření), snížení rizika zdravotních problémů obsluhy, zlepšení čistoty kapalin a stroje - snížení nákladů na údržbu, snížení produkce zmetků - zkvalitnění přesnosti výrobků, rychlá realizace a implementace.


Created 2018 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.