Tegamo

ČOV

Čištění půmyslových odpadních vod

Technologie čištění půmyslových odpadních vod je jedním z nejdůležitějších produktů TEGAMO.

Nabízíme speciální chemickou čistírnu odpadních vod (ČOV) schopnou na základě analýzy čistit a recyklovat většinu průmyslových odpadních vod. Jsme si vědomi, jak přísné požadavky jsou kladeny na výrobní podniky, a proto našim zákazníkům nabízíme co nejefektivněkší řešení jejich potřeb.

Výhody našich ČOV:

Komplexní řešení čištění odpadních vod s dlouhodobou perspektivou, odpadní vodu lze upravit a vypouštět nebo recyklovat a zpětně využít v dalších procesech, chemicky lze čistit téměř všechny odpadní vody, čistírnu odpadních vod lze rozšířit o biologické dočištění, možnost likvidace a případné recyklace většiny odpadních vod vznikajících v průmyslovém podniku, okamžitá finanční úspora a garance stále ceny po dobu trvání smlouvy — zákazník platí podle množství upravené odpadní vody, dodání formou outsourcingu, instalace u zákazníka a obsluha vlastním personálem.

Upravujeme vody s obsahem:

Kyselin a alkálií, olejů, tuků a jiných ropných produktů, toxických aniontů (chromany,fluoridy, fosfáty ...), oxidačních a redukčních látek, nebezpečných kationtů kovů (Ni, Cu, Cr, Pb, Sn, Ag, Zn, Fe, Al ...), barev, laků a lepidel.


Created 2018 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.