Outsourcing in process

Nasz sprzęt i technologie instalowane są bezpośrednio w procesach produkcyjnych klienta. Analizujemy potrzeby klienta w dziedzinie oczyszczania ścieków przemysłowych, regeneracji emulsji chłodzących, czyszczenia i filtrowania olejów, a także zarządzania skrawkami metalu w celu umożliwienia klientowi odzysku i sprzedaży jako złom jak największej części tego odpadu, a w przypadku technologii ponownego jego użycia w procesie produkcyjnym. W czasie świadczenia naszych usług umożliwiamy klientom skorzystanie z finansowania i późniejszego funkcjonowania w formie outsourcingu, co gwarantuje szereg korzyści finansowych i jakość zapewnioną przez specjalistów uznanych na rynku.

Nasze usługi

  • oczyszczanie ścieków przemysłowych,
  • regeneracja emulsji chłodzących,
  • usprawnianie procesów utylizacji skrawków metali
  • oczyszczanie i filtracja oleju przemysłowego w procesach
  • optymalizacja procesów przemysłowych

Novinky