Úvod • Technologie  •  Třískové hospodářství

Třískové hospodářství

Technologie třískového hospodářství je založena na zařízení zpracovávajícím kovové třísky, které vznikají při obrábění. Chtěli byste kovové třísky posunout do kategorie NE nebezpečného odpadu, zvýšit tak cenu výkupu kovových třísek jejich odstředěním a recyklovat zpět do výroby řeznou emulzi nebo olej? Naše technologie třískového hospodářství to dokáže zajistit. Navíc přispěje k větší čistotě vzduchu na pracovišti.

Výhody našeho řešení:

  • odstředěním a recyklací olejů nebo řezných emulzí získáte zpět přibližně 10% objemu obsaženém v třískách
  • kovové třísky se po zpracování posunou do kategorie NE nebezpečného odpadu a zvýší se jejich výkupní cena
  • technologii je možno upravit pro zpracování většího objemu třísek v budoucnosti
  • servis a údržba zařízení po dobu záruky zdarma

Specifikace:

  • zpracování svazčitých i drobených třísek
  • zbavení vlhkosti třísek až na 1% zbytkové vlhkosti
  • možnost recyklace chladící kapaliny zpět do výroby
  • rychlá návratnost investice díky vyšší ceně výkupu třísek
  • minimální nároky na obsluhu a manipulaci
  • moderní prvek ekologické výroby