Úvod • Technologie  •  Regenerace řezných emulzí

Regenerace řezných emulzí

Zájem o regenerace řezných emulzí zaznamenává v poslední době mimořádný růst. Jde o velmi úspěšnou technologii, jejímž hlavním přínosem pro firmu je jednoznačná úspora významné části nákladů na likvidaci a pořízení nové emulze. Regenerací a recyklací na naší technologii jsme schopni zajistit jejich opětovné použití ve výrobním procesu.

Specifikace

  • nabízíme technologie k recyklaci a regeneraci vždy jednoho druhu řezné emulze
  • systém filtrace probíhá speciálním procesem čištění a následnou regenerací