Tegamo

Čištění a filtrace olejů

Čištění a filtrace olejů

Společně s dodávanými technologiemi nabízíTEGAMO jako doplňkovou službu čištění a filtraci olejů. Cílem tohoto výhodného propojení je jednoznačné snížení nákladů na straně zákazníka.

Čistíme olej:

Hydraulický, kompresorový, konzervační, řezný.

Technologickým postupem, který nabízíme, lze z olejů zajistit vyčištění pevných částic až do 1pm. V případě kovových mechanických nečistot lze vyčistit i částice menší než 1pm. V průběhu čištění lze odstranit volnou i vázanou vodu v oleji (vysušit olej). Po vyčištění se čistota oleje pohybuje na úrovni ISO 13-10, NAS-5.

Kompletní odpadové hospodářství

Společnost TEGAMO, kromě průmyslových technologií, nabízí svým zákazníkům zajištění kompletního odpadového hospodářství. Podstatou této služby je převzetí odpovědnosti za všechny odpady a druhotné suroviny vznikající v provozu zákazníka a zabezpečení jejich sběru, nakládání, přepravy a následné likvidace nebo případné recyklace. Vše v souladu s platnými environmentálními předpisy. Službu odpadového hospodářství nabízíme formou outsourcingu, v rámci kterého je veškerá manipulace s odpadem zajišťována pracovníky TEGAMO. Díky tomu se zákazník se může pině soustředit jen na vlastní výrobní činnost.

Co naše služba zahrnuje?

Součástí skupiny TEGAMO je od roku 2010 společnost EKOSEV specializující se na nakládání s nebezpečnými odpady, výkup a zpracování odpadů, druhotných surovin a kovů. V rámci skupiny tak významně přispívá ke zkvalitnění a komplexnosti poskytovaných služeb. Vzhledem ke globální působnosti naší společnosti jsme schopni zajistit vysoce konkurenční ceny výkupů.

Naší doplňkovou činností je:

Likvidace technologických celků, čištění nádrží, jímek a septiků, technické zajištění sanačních prací (sanace průmyslových podlah), poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady a chemickými látkami.


Created 2018 www.vyroba-stranek.cz - Virtuální prohlídky - all4U agency s.r.o.