Akumulujete v současnosti odpadní vodu v nádržích a necháváte si ji za úplatek externí firmou odvážet a likvidovat? Zkuste naše řešení čistírny odpadních vod, které je výrazně levnější a zajistí Vám komplexní řešení s dlouhodobou perspektivou.
 

Technologie čištění průmyslových odpadních vod je pro naše zákazníky jeden z nejdůležitějších produktů. Nabízíme speciální chemickou čistírnu odpadních vod (ČOV) schopnou na základě analýzy čistit a recyklovat většinu průmyslových odpadních vod. Jsme si vědomi toho, jak přísné jsou požadavky na výrobní podniky. Nabízíme proto našim zákazníkům co nejefektivnější řešení jejich potřeb.
cov-s-obsluhou.jpg

Výhody našeho řešení ČOV

 • možnost komplexního řešení pro čištění průmyslových odpadních vod z výrobního procesu
 • odpadní vodu lze upravit a vypouštět, nebo recyklovat a zpětně využít v dalších procesech
 • chemicky lze čistit téměř všechny odpadní vody
 • nabízenou čistírnu odpadních vod lze rozšířit o biologické dočištění
 • okamžitá finanční úspora a garance stále ceny po dobu trvání smlouvy
 • možnost likvidace a případné recyklace většiny odpadních vod vznikajících v průmyslovém podniku
 • dodáváme formou outsourcingu, instalujeme u zákazníka a obsluhujeme vlastním personálem
 • zákazník platí podle množství odpadní vody

Specifika

ridici-jednotka.jpg
 • systém technologie čištění AS-ASLI patentově chráněný ČS a evropským patentem
 • ekologická likvidace průmyslových vod z výrobních procesů
 • návrhy řešení na základě chemických analýz odpadní vody
 • nastavení výkonnosti technologie dle požadavků výroby
 • redukce objemu odpadních vod

Nabízíme technologie čištění a zařízení

 • kompletní průmyslové ČOV (průtočné, odstavné)
 • reaktory, akumulační nádrže
 • dávkovací a přípravné jednotky chemikálií
 • odvodnění kalů (kalolisy, pásové filtry)
 • pískové filtry
 • sorpční filtry
 • deemulgační stanice a separátory olejů
 • membránové separace
 • vakuová destilace
 • ionexové stanice

zasobni-nadrz.jpg

Upravujeme vody s obsahem

 • kyselin a alkálií
 • olejů, tuků a jiných ropných produktů
 • toxických aniontů (chromany, kanidy, fluoridy,fosfáty,…)
 • oxidačních a redukčních látek
 • nebezpečných kationtů kovů (Ni, Cu, Cr, Pb, Sn, Ag, Zn, Fe, Al,…)
 • barev, laků a lepidel