Úvod • Technologie  •  Čištění a filtrace olejů

Čištění a filtrace olejů

Při dodávce jiných technologií naší společnosti, například při dodávce technologie čištění odpadních vod, nabízíme podle zájmu zákazníka jako doplněk také službu čištění a filtrace olejů. Důvodem tohoto výhodného propojení je jednoznačné snížení nákladů na straně zákazníka.

olej1.jpg

Výhody našeho řešení:

  • poskytujeme zařízení s různými technologiemi čištění od renomovaných výrobců
  • na základě analýzy navrhneme a dodáme vhodné zařízení
  • zákazník může platit jen nájem zařízení
  • na základě požadavku zákazníka zajistíme obsluhu zařízení

Princip čištění oleje

olej2.jpg

Elektrostatickým čištěním olejů může být odloučen z oleje každý druh a každá velikost znečištění. ELC pracují na základě Coulombova zákona. Olej je elektricky nevodivou kapalinou, obtéká v systému elektrod elektrickým polem. V oleji nerozpustné částice jsou zachycovány na ploše kolektoru. V zásadě rozlišujeme pouze tři druhy: částice s kladným a záporným nábojem a částice neutrální. ELC tedy odlučuje kontinuálně veškeré nečistoty, které do oleje nepatří, bez rozlišení tvaru, druhu, velikosti, tedy již od molekulárních velikostí. Odstraňuje „chemické i mechanické“, tedy jak produkty stárnutí oleje, tak i běžné nečistoty (částice prachu, těsniv, otěry, apod.).