Outsourcing služeb

Realizujeme dodávky a začlenění technologických celků do průmyslových provozů. Analyzujeme potřeby zákazníka v oblasti čištění odpadních vod, regenerace řezných emulzí, čištění a filtrace olejů, třískového hospodářství a navrhujeme nejlepší řešení, které umožní zákazníkovi regenerovat co největší množství těchto materiálů a znova je použít ve výrobě. Při poskytování našich služeb má zákazník možnost využít financování a následný provoz formou outsourcingu, jenž mu zaručí řadu výhod a kvalitu od specialisty na trhu.

Výhody outsourcingu

 • dramatické snížení nákladů,
 • nulové investice - rychlá realizace - žádná fixace kapitálu,
 • předem známé náklady s výhledem na několik let,
 • zákazník technologii nevlastní a přenáší odpovědnost na Tegamo,
 • může se soustředit na hlavní činnost svého podnikání,
 • odborně a technicky zajištěná služba od prověřeného dodavatele.

Prohlédněte si ...

Politika Integrovaného systému řízení (PDF 570 kB)

Naše specializace

 • čištění průmyslových odpadních vod,
 • regenerace řezných emulzí,
 • čištění a filtrace olejů
 • třískové hospodářství
 • industrial facility management
 • realizace průmyslových interiérů

Novinky